Packtica

Let's Connect
Packtica - logo - Security Seal & Label Sticker Printing Expert in Malaysia

About Us

Founder’s Message

bryant-packtica

ฉันจะย้ำเตือนทีมของพวกเรามาตลอดในสิ่งที่ Packtica จะต้องจำให้ขึ้นใจ

trust-innovate-connect-accountability
เรามุ่งพัฒนาไปข้างหน้าโดยการเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลสินค้า ,ข้อมูลส่วนบุคคลและความลับจำนวนมาก เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาไอเดียและโซลูชันที่สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อช่วยเจ้าของธุรกิจเชื่อมต่อกับผู้ผลิต และผู้ใช้ปลายทางผ่านการใช้ข้อมูลอย่างมีนวัตกรรม ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องรับผิดชอบในการรับรองคุณภาพและนำเสนอคุณประโยชน์ของโซลูชันที่เราให้บริการ
จากที่เราเป็นบริษัทพิมพ์ความปลอดภัยแบบดั้งเดิม, ตอนนี้เราได้เปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชันการพิมพ์ข้อมูลแปรผันที่ดีที่สุดในหลายประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (S.E.A)

เราพยายามที่จะเป็นที่สุดในปีต่อๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านข้อมูลและเครือข่าย 5G เนื่องจากเราเชื่อว่าทุกอย่างจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลและอินเทอร์เน็ตเมื่อเริ่มต้นใช้งานเครือข่าย 5G