Packtica

Let's Connect
Packtica - logo - Security Seal & Label Sticker Printing Expert in Malaysia

MARKET CHALLENGES

market-challenges
ในสภาพตลาดปัจจุบัน, ผู้บริโภคมีทางเลือกมากมายในการทำการซื้อ, ส่งผลให้ผู้ประกอบการออนไลน์และเจ้าของธุรกิจต้องเพิ่มความพยายามอย่างมากในการตอบสนองต่อความต้องการและความชอบของลูกค้า สิ่งนี้จึงสร้างความท้าทายทางการตลาดที่ตามมาสำหรับผู้ประกอบการ นอกจากนี้, การช้อปปิ้งออนไลน์ยังนำเสนอความท้าทายสำหรับผู้ขายออนไลน์ เนื่องจากผู้ประกอบการ มักจะประสบกับการลดลงของยอดขายอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การปลอมแปลงของสินค้า, การแข่งขันทางราคา, ปัญหาในห่วงโซ่อุปทาน, และที่สำคัญที่สุดคือ การขาดข้อมูลเชิงลึกและการวิจัยตลาดเกี่ยวกับลูกค้า

ปัญหาการลอกเลียนแบบสินค้า

หนึ่งในความท้าทายสำคัญของตลาดคือสินค้าลอกเลียนแบบบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆ ซึ่งมักล่อลวงลูกค้าด้วยราคาที่ถูกกว่า แต่ขาดคุณภาพและความน่าเชื่อถือของสินค้า สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความผิดหวังของลูกค้าหลังจากซื้อสินค้าลอกเลียนแบบโดยไม่รู้ตัว และในที่สุดก็นำไปสู่รีวิวเชิงลบและทำลายชื่อเสียงของแบรนด์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ สินค้าลอกเลียนแบบยังสามารถส่งผลกระทบลบอย่างมากต่อรายได้ของธุรกิจ โดยทำให้ยอดขายของสินค้าแท้ลดลง นำไปสู่ความยากลำบากทางการเงินและความไม่มั่นคง

การแข่งขันด้วยการทุ่มตลาดด้านราคา

เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น บางบริษัทอาจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อป้องกันคู่แข่ง ซึ่งเรียกว่าการแข่งขันด้วยการทุ่มตลาดด้านราคา คือเมื่อลูกค้าได้รับราคาที่ถูกลงเนื่องจากปริมาณการขายที่สูงขึ้นซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาด สิ่งนี้ในที่สุดจะนำไปสู่การลดลงของกำไรในอุตสาหกรรมเนื่องจากส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและจิตวิทยาต่อบุคคล บริษัท รวมถึงกำไรของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการตลาด โปรโมชั่น และรางวัลที่มีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดลูกค้าเพิ่มเติมและเพิ่มรายได้ของธุรกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ความเชี่ยวชาญของ Packtica
consumer-loyalty

ความภักดีของผู้บริโภคเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

เจ้าของธุรกิจหลายคนพบกับความท้าทายในการรักษาความภักดีของลูกค้าและคำสั่งซื้อซ้ำ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ การเสนอส่วนลดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่พบบ่อยที่สุดในการดึงดูดลูกค้าเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เจ้าของธุรกิจควรพิจารณาลงทุนในกลยุทธ์การตลาดแบบส่วนบุคคลที่รวมระบบการรวบรวมข้อมูลลูกค้าและเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงเพื่อส่งมอบเนื้อหาการตลาดแบบปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม โปรโมชั่น หรือข้อเสนอสินค้าแบบกำหนดเอง ที่ Packtica เรานำเสนอโซลูชั่นการตลาดขั้นสูงผ่านระบบ ‘Consumer Insights Cloud’ ของเรา เพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจสร้างความภักดีของลูกค้าระยะยาว

การติดตามและตรวจสอบ

เป็นความท้าทายที่ธุรกิจต้องเผชิญในการติดตามและตรวจสอบเส้นทางของสินค้าของตนทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งรวมถึงการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค นอกจากนี้ ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือในการดำเนินการระบบเพื่อการติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากอาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม หากไม่มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจอาจพบความยากลำบากในการรับรองความสมบูรณ์ของสินค้าและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและกำไรของธุรกิจ