Packtica

Let's Connect
Packtica - logo - Security Seal & Label Sticker Printing Expert in Malaysia

ระบบตรวจสอบสินค้า
Kood Asia

ระบบตรวจสอบสินค้า Kood Asia เป็นระบบที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเชื่อมต่อและเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้นรองรับธุรกิจยุคใหม่ และตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิตัลได้อย่างดี

เชื่อมต่อผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์
ผ่านระบบตรวจสอบสินค้าของ Kood Asia

เก็บรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคแบบดิจิทัล

ระบบตรวจสอบสินค้าของ Kood Asia จะช่วยให้การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบเก็บข้อมูลลูกค้า ที่ช่วยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าอย่างแม่นยำ แล้วแสดงผลออกมาเป็นข้อมูลแบบดิจิทัล ทำให้คุณสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงธุรกิจและสินค้าของคุณได้

ปกป้องความน่าเชื่อถือของแบรนด์

ระบบตรวจสอบสินค้าของ Kood Asia จะช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดและเช็กสินค้าของแท้ผ่านการสแกน QR CODE ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยป้องกันสินค้าไม่ให้ถูกปลอมแปลงได้ง่าย และช่วยรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค

Kood Asia มีการออกแบบ QR CODE ที่มีความเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น เพื่อเปิดรับข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภครายใหม่จากแคมเปญการตลาดที่คุณสามารถปรับแต่งได้ เช่น การจับฉลากด้วยโปรแกรมสุ่มชื่อผู้โชคดี การทำแบบสอบถามความพึงพอใจ การทำระบบสะสมแต้มแลกของรางวัล เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความใกล้ชิดระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น

การตรวจสอบย้อนหลัง

จัดการและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้าแบบเรียลไทม์เพื่อลดความเสี่ยง และวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการเติมสต็อก

ปกป้องผลิตภัณฑ์ ติดตาม และสร้างการสื่อสารกับผู้บริโภคโดยการใช้คิวอาร์โค้ดกับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ด้วยการสร้างคิวอาร์โค้ดที่มีความเฉพาะในแต่ละชิ้น เพื่อติดตามผลลัพธ์ต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์นั้นได้ พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในระบบไว้ให้สามารถเรียกดูออนไลน์ได้ทุกเวลา
คิวอาร์โค้ดทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่เก็บข้อมูลเชิงลึก ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง – ใครขาย ใครซื้อ และสถานที่ที่ถูกสแกน ทั้งหมดนี้สรุปไว้ในหน้าจอเดียว เพื่อให้เจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของธุรกิจสามารถติดตามขั้นตอนกระบวนการระหว่างทางก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะไปถึงมือลูกค้าได้ ด้วยระบบติดตามสินค้า หรือระบบ Tracking สินค้า ผ่านทางออนไลน์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด และตรวจเช็กต้นตอปัญหาบนคลาวด์ได้ โดยไม่ต้องเสียวเวลาลงพื้นที่หน้างาน

เทคโนโลยีระบบตรวจสอบสินค้านี้ช่วยธุรกิจได้อย่างไร

ประโยชน์ของระบบเก็บข้อมูล Kood Asia

ปกป้องผลิตภัณฑ์ ติดตามข้อมูล และสร้างการสื่อสารกับผู้บริโภค

  • ระบบเก็บข้อมูล Kood Asia จะช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์ ติดตามข้อมูล และสร้างการสื่อสารกับผู้บริโภค โดยการใช้ QR CODE ที่มีความเฉพาะกับผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น เพื่อติดตามผลลัพธ์ต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์นั้นได้ พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในระบบไว้ให้สามารถเรียกดูออนไลน์ได้ทุกเวลา

เก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

  • QR CODE จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่เก็บข้อมูลเชิงลึก ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และเชื่อมโยงกับระบบ Consumer Insights Cloud เพื่อให้เจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของธุรกิจสามารถติดตามขั้นตอนกระบวนการระหว่างทาง ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะไปถึงมือลูกค้าได้ ด้วยระบบติดตามสินค้า หรือระบบ Tracking สินค้าผ่านทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด และตรวจเช็กต้นตอปัญหาบนคลาวด์ของ Kood Asia ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาลงพื้นที่หน้างาน

ทำไมต้องเลือกระบบตรวจสอบสินค้าจาก Kood Asia

หากคุณสงสัยว่า ทำไมถึงต้องเลือกระบบตรวจสอบสินค้าจาก Kood Asia แทนการเลือกระบบดั้งเดิมอื่น ๆ สามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้

ระบบดั้งเดิมอื่น ๆ 

  • ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเท่านั้น
  • ไม่มีการเก็บข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด
  • ไม่มีซอฟต์แวร์คลาวด์สำหรับเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

ระบบตรวจสอบสินค้าจาก Kood Asia

  • ใช้ QR CODE ที่มีความเฉพาะกับผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น
  • ลิงก์ไปยังระบบ Check Now เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านแคมเปญการตลาดที่หลากหลาย
  • เชื่อมต่อกับลูกค้าได้อย่างสะดวกสบาย เพียงสแกน QR CODE
  • มีการเก็บข้อมูลบน Consumer Insights Cloud ทำให้ธุรกิจได้ข้อมูลเพื่อต่อยอดการทำการตลาดต่อไป
  • เพิ่มความมั่นใจและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า รวมถึงแบรนด์ของคุณ